non-profit organization Projekt DOM.ov

Address:

Lesná 415/10

086 33 Zborov

e-mail: info@projektdomov.sk

CEO :

Marián Zeman

+421 911 791 717

Bank details:

Slovenská sporiteľňa

account number IBAN: SK72 0900 0000 0051 1289 0338

IČO: 503 349 81

DIČ: 2120323821

Founding organizations:

Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce 21, 044 46 Rankovce