nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Adresa:

Lesná 415/10

086 33 Zborov

e-mail: info@projektdomov.sk

Riaditeľ:

Marián Zeman

0911 791 717

Bankové údaje:

Slovenská sporiteľňa

číslo účtu IBAN: SK72 0900 0000 0051 1289 0338

IČO: 503 349 81

DIČ: 2120323821

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov je registrovaná na Okresnom úrade v Prešove, odbor všeob. verejnej správy pod č. OVVS-519/2016-NO.

Zakladateľské organizácie:

Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce 21, 044 46 Rankovce