Prvá vlna výstavby v Kecerovciach vyvolala ďalší záujem