Naši partneri projektu:

OZ Cesta von

OZ Cesta von od svojho vzniku pôsobí v téme posilňovania rómskych matiek v oblasti starostlivosti o deti v ranom veku. Pri implementácii svojho programu Omama opakovane naráža na problém nevyhovujúcich podmienok na bývanie rómskych rodín. Rozhodli sme sa prepojiť program zameraný na bývanie s programom ranej intervencie, vytvárame tak potrebnú synergiu našich rozvojových aktivít.

Kontakt: Miletičova 30, 821 08 Bratislava; web: www.cestavon.sk; E-mail: zchudoby@cestavon.sk; kontaktná osoba: Pavel Hrica

Spojená škola

Alokované pracovisko Odborného učilišťa v Rankovciach je naším partnerom od roku 2014. Jeho úlohou je vzdelávať rómskych študentov z obcí kecerovsko – olšavského regiónu v odbore murár. Už pri prvej pilotnej fáze svojpomocnej výstavby v obci Rankovce vznikla užitočná spolupráca medzi Projektom DOM.ov a školou. Študenti odboru murár  v rámci výučby a praxe pomáhajú rodinám – našim klientom pri výstavbe ich domov a zároveň si precvičujú jednotlivé technologické postupy a murárske zručnosti. Ich prax je pod dohľadom odborných majstrov.

Kontakt: Alejová 6, 040 11 Košice; web: www.soualejke.edupage.sk; E-mail: skola@soualejke.sk; kontaktná osoba: Eva Macholdová

logo-slsp

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa má pri implementácii projektu zásadný význam, je strategickým partnerom Projektu DOM.ov.  Klientom projektu, ktorí sa kvalifikovali v prípravnej sporiacej fáze, poskytuje úver na bývanie. Ide o bezhotovostnú pôžičku pokrývajúcu náklady na stavebný materiál.

Kontakt: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava; web: www.slsp.sk; e-mail: info@slsp.sk; kontaktná osoba: Rastislav Blažej

Spolupracujúce obce

Obce – samosprávy sú základným a nesmierne dôležitým partnerom projektu. Ich úlohou je pripravovať stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov a technickú infraštruktúru- cesty, vodovod a kanalizáciu. Obce sú poskytovateľmi terénnej sociálnej práce, bez ktorej by program svojpomocnej výstavby rodinných domov nevedel efektívne fungovať.

erb kecerovce

Kecerovce

Kontakt: Kecerovce č. 92, 044 47 Kecerovce; web: www.obeckecerovce.sk; e-mail: ou@obeckecerovce.sk; kontaktná osoba: Miroslav Gala-Zaufal

erb vtackovce

Vtáčkovce

Kontakt: Vtáčkovce č. 15, 044 47 Kecerovce; web: www.vtackovce.sk; e-mail: ou@vtackovce.sk; kontaktná osoba: Gabriela Gáborová

Erb-Boliarov-1

Boliarov

Kontakt: Boliarov č. 25, 044 47 Kecerovce; web: www.boliarov.sk; e-mail: obecboliarov@netkosice.sk; kontaktná osoba: František Hlavatý

Bačkov

Kontakt: Hlavná ulica č. 200/77, 076 61 Bačkov; web: www.obecbackov.sk; obecbackov@centrum.sk; kontaktná osoba: Jozef Nemčík

erb borka

Bôrka

Kontakt: Bôrka č. 5, 049 42 Drnava; web: www.obecborka.sk; info@obecborka.sk; kontaktná osoba: Vojtech Ičo

Veľká Ida

Kontakt: Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida; web: www.velkaida.sk; e-mail: obec@velkaida.sk; kontaktná osoba: Peter Nagy