Kecerovce

Kecerovce sú strediskovou obcou v kecerovsko-olšavskom regióne. Z celkového počtu 3580 obyvateľov je 3500 (98%) Rómov. V 80-tych rokoch 20.storočia bola v blízkosti Keceroviec plánovaná výstavba jadrovej elektrárne, v obci platila stavebná uzávera. Paradoxne došlo k explózii nelegálnej výstavby domov v rómskych osadách. Tento trend bol ešte posilnený po revolúcii. Mnohé rómske rodiny, ktoré prišli o prácu a následne o byty v Košiciach sa sťahovali na vidiek k svojim príbuzným. V Kecerovciach sú 3 rozsiahle rómske osady, najbiednejšie sa žije v lokalite Kecerovské Kostoľany. Práve tu začíname s legálnou výstavbou rodinných domov do osobného vlastníctva. Samospráva pripravila 21 stavebných pozemkov. Súčasťou nového susedstva bude aj komunitná záhrada- priestor pre vzdelávanie a trávenie voľného času. V obci už viac ako 2 roky pôsobia asistentky ranej starostlivosti- omamy.

Centrum služieb: Komunitné centrum

Vtáčkovce

Obec Vtáčkovce sa nachádza na okraji kecerovsko- olšavského regiónu. Má 1163 obyvateľov, z ktorých až 1086 (93%) tvoria Rómovia žijúci segregovane v rozsiahlej osade. V obci nie je vybudované komunitné centrum, ktoré by slúžilo na voľnočasové a vzdelávacie aktivity. Skupina mládežnikov a mamičiek sa stretáva v zasadačke obecného úradu. Obec pripravila 14 stavebných pozemkov pre účely svojpomocnej výstavby rodinných domov.

Centrum služieb: Obecný úrad

Boliarov

V obci Boliarov žije 926 obyvateľov, z nich je 647 Rómov. Obec má 2 rozsiahle rómske osídlenia, nachádzajú sa na zväčša nevysporiadaných pozemkoch. Plánom zástupcov obce je vysporiadať tieto pozemky formou jednoduchých pozemkových úprav. Ide o zložitý a zdĺhavý proces. V obci začala od novembra 2021 pôsobiť aj asistentka pre ranú starostlivosť detí- omama.

Centrum služieb: obecný úrad

Bačkov

Obec Bačkov sa nachádza v okrese Trebišov, blízko mesta Sečovce. Obec bola počas 2.sv. vojny vypálená, čo ovplyvnilo aj jej ďalší urbanisticky vývoj. V obci žije 703 obyvateľov, z ktorých je 282 (40%) Rómov. Bývajú v jednej koncentrácii na okraji obce. Obec má zriadenú terénnu sociálnu prácu a od novembra 2021 v komunite pôsobí aj asistentka ranej starostlivosti- omama.

Centrum služieb: obecný úrad

Bôrka

Bôrka je malá rázovitá obec zaklinená v jednej z dolín Slovenského krasu v okrese Rožňava. Má 581 obyvateľov, z ktorých je 448 (77%) Rómov. Samospráva obce 3 roky pripravovala podmienky na legálnu výstavbu rodinných domov. V obci funguje terénna sociálna práca a od novembra 2021 aj program ranej starostlivosti. Zaujímavosťou je, že asistentka ranej starostlivosti- omama je zároveň stavebníčkou Projektu DOM.ov

Centrum služieb: obecný úrad

Veľká Ida

Obec Veľká Ida je situovaná v blízkosti Košíc, hneď vedľa oceliarskej spoločnosti U.S.Steel. V obci žije 3760 obyvateľov, z nich až 57% (2142) tvoria Rómovia. Obývajú 2 husto koncentrované osídlenia. V obci pôsobí terénna sociálna práca. Samospráva pripravuje pre účely Projektu DOM.ov 10 až 12 stavebných pozemkov.

Centrum služieb: obecný úrad

slogan norway grants_SK