O Projekte DOM.ov bol zverejnený článok o tom ako vytvára nové susedstvá