Aj v obci Bačkov sa začala realizovať výstavba domov